Laida

Begi-niniaren poemak, euskal haur poesiaren berritzea / Poemas para la pupila, a renovación da poesía infantil vasca

Autores (p.o. de firma) López Gaseni, Jose Manuel
Título Begi-niniaren poemak, euskal haur poesiaren berritzea / Poemas para la pupila, a renovación da poesía infantil vasca
Tipo de publicación capítulo de libro
Indicadores de calidad SPI 2014: O,834 ICEE (Ranking general 149/273) y 0,055 ICEE (Lingüística, Literatura y Filología 79/120)
Año 2015
Referencia López Gaseni, J. M. (2015). Begi-niniaren poemak, euskal haur poesiaren berritzea / Poemas para la pupila, a renovación da poesía infantil vasca. En B.-A. Roig Rechou, I. Soto López, M. Neira Rodríguez (Eds.), Retorno aos clásicos. Obras imprescindíbeis da narrativa infantil e xuvenil (pp. 439-448). Vigo: Xerais.
Editorial Edicions Xerais De Galicia
ISBN 9788499149462
Publicación en coautoría entre miembros del grupo No (J. Lopez Gaseni)